miercuri, iunie 28, 2006

Şedinţa Consiliului ABIR

În ziua de 14 iunie s-a desfăşurat şedinţa Consiliului de conducere al ABIR, cu următoarea ordine de zi:

- Stadiul pregătirii celei de-a XVII-a Conferinţe Naţionale a ABIR (Timişoara, 20-22 septembrie 2006);

- Reuniunile secţiunilor ABIR;

- Situaţia achitării cotizaţiei ABIR pe primul semestru al anului 2006;

- Diverse.

Domnul profesor Vasile Ţâra, director general al BCU „Eugen Todoran” din Timişoara, a prezentat stadiul pregătirilor conferinţei ABIR, care se va desfăşura la Timişoara, în perioada 20-22 septembrie 2006. Detalii privind organizarea conferinţei şi modalităţile de înscriere a participanţilor vor fi transmise în cel mai scurt timp preşedinţilor de filiale de către secretariatul Asociaţiei şi vor fi făcute publice prin intermediul listei de discuţii „Biblos” şi a site-urilor ABIR (www.bcut.ro/abir, abirblog.blogspot.com).

Au fost constituite comisiile de evaluare a dosarelor depuse în vederea obţinerii premiilor „N. Georgescu-Tistu”, „Ioan Bianu” şi „Dan Simonescu”:

- comisia pentru acordarea premiilor destinate bibliotecarilor şcolari: Maria Drăghici (preşedinte), Maria Colătău, Elena Pohodnicaru;

- comisia pentru acordarea premiilor destinate bibliotecarilor universitari: Ivona Olariu (preşedinte), Doina Ostafe, Luminiţa Miron;

- comisia pentru acordarea premiului „Dan Simonescu”: Robert Coravu (preşedinte), Marin Pruteanu.

Valoarea fiecărui premiu este de 250 RON.

În urma prezentării situaţiei plăţii cotizaţiei, în conformitate cu statutul ABIR, s-a decis excluderea din asociaţie a filialelor Brăila, Caraş-Severin, Dâmboviţa, Prahova, Sălaj, Tulcea, Vâlcea, Mehedinţi, care nu şi-au achitat cotizaţia de mai mult de un an. Totodată, s-a luat hotărârea de a transmite o adresă preşedinţilor acestor filiale, prin care le vor fi prezentate modalităţile de reînscriere în asociaţie.

La şedinţa Consiliului a fost evocată din nou posibilitatea unificării asociaţiilor profesionale româneşti din domeniul biblioteconomiei într-o asociaţie unică, cu divizii distincte, destinate fiecărui tip de bibliotecă (şcolară, universitară, publică, naţională, specializată) şi cu secţiuni profesionale. A fost pusă în discuţie, de asemenea, problema informatizării bibliotecilor şcolare, fiind luată în calcul posibilitatea distribuirii prin intermediul ABIR a unui soft gratuit de bibliotecă, cum ar fi CDS/ISIS, şi realizarea unor prezentări pentru familiarizarea cu exploatarea acestui soft.

Membrii Consiliului au fost informaţi cu privire la decizia Ministerului Culturii şi Cultelor de a achiziţiona, anul acesta, 42 de abonamente din Revista Română de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării, destinate bibliotecilor publice.

Asociaţia îşi va continua activitatea editorială, publicând anul acesta Repertoriul lucrărilor de referinţe ale bibliotecilor publice din România şi lucrarea Noi tendinţe în serviciile de referinţe din biblioteci, autor Angela Marcu.

Etichete:

vineri, iunie 16, 2006

Denominare si sporul pentru conditii vatamatoare

Doamna Camelia Dumitru, secretara filialei ABIR Satu Mare, ne-a transmis urmatoarele intrebari:

"1. Denominarea fondului de carte: sunt mai multe pareri, unele dictate de contabili. Legea spune doar ca se denomineaza si valoarea cartilor din biblioteci, dar in ce mod nu ne spune nimeni. Refacem Registrele inventar? Refacem RMF-ul? Denominam fiecare volum in parte sau doar valoarea totala a fondului? Daca denominam valoarea totala, cum efectuam casarile, la ce valoare individuala? Cum inregistram transferul de carte? Cum incasam banii pentru cartule pierdute, caci chiar si ordinul MEdC cu privire la recuperarea documentelor pierdute, deteriorate este incomplet. Avem si carti mai vechi de anii ' 70. Si oricum in ordin metodologia este conceputa pentru lei ROL si nu RON. Actualizam intai si apoi denominam? Si totusi, ce se intampla cu unitatile de biblioteca mai vechi de anii ' 70? Sunt intrebari la care nu stiu ce sa le raspund colegelor mele, pentru ca nu dispun de baza legala. Si consider ca este firesc sa procedam unitar, nu fiecare cum il taie capul!?

2. In aceasta problema probabil ca raspunsul este unilateral: ABIR nu este organizatie sindicala ci profesionala. Dar, totusi, ABIR a participat la elaborarea Legii bibliotecilor. Este singurul for al nostru, al bibliotecarilor scolari care ne reprezinta la MEdC. Nu cerem notificari, ci doar o parere avizata, sincera si transparenta. Ce se intampla cu mult diputatul art. 51, alin (3) din Legea bibliotecilor. Cine ne mai poate lamuri? Noi, bibliotecarii scolari nu beneficiem de sporul (de percilitate) prevazut la acest articol? MEdC asa spune. Legea nu lasa sa se inteleaga acest lucru, dar nici nu se aplica, decat in unele judete. De cine depinde aplicarea lui, daca MEdC spune ca acest spor se acorda doar bibliotecarilor ,,din bibliotecile care apartin Ministerului Culturii"? Doar instanta ne poate face dreptate, sau chiar nu avem dreptul la acest spor? Atunci de ce nu se specifica in lege ca drepturile salariale pentru bibliotecarii incadrati in bibliotecile din invatamant sunt reglementate de Statutul pe rsonalului didactic."

Deoarece raspunsul nostru poate fi de interes mai larg, il facem cunoscut aici.

In ceea ce priveste denominarea, aceasta trebuia realizata pana la sfarsitul anului trecut. Daca nu s-a facut, se va face acum. Contabilitatea face denominarea valorii totale a fondului, insa se va face si denominarea pe fiecare pozitie din RMF si/sau din Registrul inventar care trebuie corectate cu noua valoare recalculata. La sfarsit, se aduna sumele, iar daca apar diferente fata de valoarea obtinuta de contabilitate dupa denominarea totalului, se face un referat catre conducere pentru a se aproba modificarea valorii totale (ceea ce de fapt trebuia sa se corecteze, in plus sau in minus, la bilantul din 31.12.2005).Unitatile de biblioteca mai vechi de anul 1970 vor fi considerate la nivelul anului 1971.
Aceste informatii provin de la Serviciul de Contabilitate al BCU Bucuresti. Tot acolo a fost realizata o metodologie interna pentru BCU Bucuresti din care reproducem:
"Deoarece exista publicatii in fondul gestiunilor de 25 bani, de 1 leu si 25 de bani, etc. - publicatii care ar fi devenit dupa Legea 348 cu valoare zero - s-au dat in august 2005 precizari de la MFP si MEC.Scrisoarea MFP nr. 173114/15.08.2005 inregistrata la BCU Bucuresti cu nr. 3468/17.08.2005 prin care se preciza: instituţiile publice care au în administrare la data de 30.06.2005 bunuri materiale cu preţuri unitare de până la 49 lei vechi vor proceda la denominarea acestora potrivit legii, iar sumele rezultate pot fi majorate la 0,01 lei noi. MEC prin scrisoarea 39578/14.092005 inregistrata la BCU Bucuresti cu nr. 4035/26.09.05 isi insuseste punctul de vedere al MFP. Intrucat prin Normele metodologice pentru intocmirea situatiilor financiare la 30.09.2005 cu nr. 1494/07.10.2005 se precizeaza ca reevaluarea patrimoniului aprobata prin OMF 1487/2003 publicata in MO 788/07.11.2003 se incheie la 31.12.2005 - bunurile de patrimoniu cultural pot fi evaluate de evaluatori autorizati. Ca atare, in situatia in care exista publicatii de valoare (care sunt importante biblioteconomic, sunt solicitate, sunt importante pentru domeniul bibliotecii respective) se intocmesc liste catre "Comisia de evaluare" din biblioteca cu valorile propuse. Comisia analizeaza listele respective si le aproba. In urma acestei aprobari valoarea publicatiei devine cea solicitata.Aprobarea Comisiei se transpune de compartimentul contabil intr-o decizie.Se trece apoi pe baza deciziei noua valoare in RMF (valoarea poate fi chiar si 25 lei noi in loc de 25 lei vechi). Diferentele reiesite ca urmare a noilor reevaluari se comunica trimestrial la contabilitate pana la 01.01. 2007."
Mai pot fi consultate:
LEGE nr.348 din 14 iulie 2004 privind denominarea monedei naţionale
Metodologia de recuperare a documentelor pierdute, distruse ori deteriorate si de taxare a serviciilor si a nerespectarii termenelor de restituire a publicatiilor imprumutate (celor interesati le putem trimite documentul scanat)
Indicii anuali ai preturilor de consum si rata anuala a inflatiei in perioada 1971-2005
Actualizarea preţului de achiziţie al documentelor funcţie de anul intrării în evidenţele bibliotecii aplicatie pe site-ul ANBPR

In ceea ce priveste sporul, dupa cum se stie, bibliotecarii din invatamant nu sunt salarizati dupa legea bibliotecilor. Prin urmare nu se poate invoca art. 51, alin (3) din aceasta lege . Pentru a se obtine acest spor se va solicita Inspectoratului Teritorial de Munca sau Directiei Sanitare, ori o alta autoritate competenta, sa faca determinari si sa stabileasca in ce grad exista factori de risc la locul de munca respectiv. In functie de aceste constatari se va acorda sporul respectiv.
Poate fi consultata:
Hotararea de Guvern 261/2001, publicata in MO 114 din 6 mart. 2001

--
Marin Pruteanu
secretar executiv ABIR

Etichete: ,

luni, iunie 12, 2006

Integrated Library System Trade Show - manifestare organizata de Biblioteca Nationala a Romaniei

Integrated Library System Trade Show

14-16 June 2006

Timetable

Wednesday, 14 th June

Receving guests

Welcoming adress

09:00 – 09:30

Johan Van Halm

General Presentation of an ILS functional requirements

Part one

09:30 – 11:00

Coffee Break

11:00 – 11:20

Johan Van Halm

General Presentation of an ILS functional requirements

Part two

11:20 – 12:30

ALEPH –presentation

14:00 – 17:00

Thursday, 15th June

HORIZON – presentation

9:30 – 12:30

EXTENSITY – presentation

14:00 – 17:00

Friday, 16th June

SOFTLINK – presentation

9:30 – 12.30

Conclusions

13:00 – 14:30

Pentru persoanele care doresc cazare, va informam ca sunt locuri la Centrul de Perfectionare, la pretul de 200.000 lei /noapte. Daca doriti rezervare, va rugam sa precizati perioada.

Va multumim,

Luminita Gruia tel. 3102418, mail : luminita.gruia@bibnat.ro

Tabita Chirita tel. 3136210, mail : tabita.chirita@bibnat.ro

Etichete: ,

duminică, iunie 04, 2006

Programul intalnirii sectiunilor ABIR, 29-30 iunie, Cluj-Napoca

Miercuri, 28 iunie 2006 – sosirea participantilor

Joi, 29 iunie 2006

ora 9 - Primirea participanţilor – parterul BCU Cluj

ora 9,30 - Intalnirea comuna a tuturor sectiunilor - Sala de conferinte I.Muslea, etj.I

ora 10 - Pauză de cafea

orele 10,30 – 13- Sectiunea Dezvoltarea colectiilor – Sala de conferinte, I.Muslea, etj.I

- Sectiunea Periodice - Biroul Periodice, etj.I

Orele 13 – 15 - Pauză de masă

Orele 15,30 – 18 – Sectiunea Comunicarea documentelor si ILL – Sala de conferinte

- Sectiunea Colectii speciale – Biroul Col.speciale , etj.I

Vineri, 30 iunie 20006

Orele 9,30 – 12 - Sectiunea Legislatie. Perfectionare profesionala Sala de conferinte

- Sectiunea Statistica si evaluare – Sala 88, etj.II

Etichete:

eXTReMe Tracker