duminică, februarie 11, 2007

Educatia pentru informatie in mediul rural

Stimate doamne, Stimaţi domni,

Consecventă politicii educative de introducere a reformei şi eforturilor de a asigura o pedagogie activă, eficientă şi alternativă; Implicată profund în procesul de informare şcolară, orientare profesională şi în relaţionarea cu potenţialii parteneri externi unităţii şcolare; Înfruntând provocările lansate de noile paradigme ale educaţiei şcolare şi noilor parametri ai educaţiei familiale; Axată pe ideea de continuitate şi pe ideea de durabilitate, calitate… - Conducerea Liceului Teoretic Brezoi, prin demersurile iniţiate (stabilirea echipei de proiect; stabilirea locului de amplasare; identificarea partenerilor şi colaboratorilor; găsirea surselor de finanţare etc.), a reuşit să devină unul dintre beneficiarii (şi, în acelaşi timp, unul dintre partenerii serioşi ai) Proiectului Naţional „EDUCAŢIA PENTRU INFORMAŢIE ÎN MEDIUL RURAL DEFAVORIZAT”.

CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA, reprezentată de D-na Director

Prof. Ochescu Maria,

organizează CERCUL PEDAGOGIC şi SCHIMBUL DE EXPERIENŢĂ

destinate în principal specialistilor din domeniul bibliotecilor/documentariştilor şcolari – viitori responsabili CDI

în data de 5 martie 2007, orele 9:00, la LICEUL TEORETIC BREZOI.

ACTIVITATEA DIDACTICĂ

va fi coordonată de D-na Director Prof. Olimpia Stanca şi prof.psih. Cătălina Jianu şi va avea ca temă

“Proiectul de amenajare şi dotarea a CDI-urilor. Aspecte practice.

Evenimentul va oferi specialiştilor, partenerilor oportunitatea de a se întâlni şi discuta problemele specifice şi stringente cu rol deosebit în optimizarea activităţii educaţionale.

Cu acest prilej vă invităm să participaţi.

Cu stimă,

Prof. Olimpia Stanca

Director Liceul Teoretic Brezoi, Vâlcea

eXTReMe Tracker