vineri, decembrie 15, 2006

Comunicat al Consiliului de conducere al ABIR

Consiliul de conducere al ABIR, reunit în şedinţa din data de 15 decembrie 2006, a luat în discuţie mesajele electronice transmise de doamnele Doina Ostafe şi Gilda Drăgănescu, membre ale Consiliului, în zilele de 14.12. şi 15.12.2006.

Consiliul de conducere îşi manifestă în mod public dezaprobarea faţă de felul în care doamnele Ostafe şi Drăgănescu au înţeles să-şi comunice opiniile faţă de anumite acţiuni ale conducerii asociaţiei. În special gestul doamnei Gilda Drăgănescu de a răspunde pe lista de discuţii Biblos la un mesaj adresat de doamna Doina Ostafe exclusiv membrilor Consiliului nu face decât să aducă prejudicii imaginii asociaţiei noastre. Reamintim colegelor noastre că, indiferent de nemulţumirile lor, soluţia potrivită era de a fi prezente la şedinţa de astăzi a Consiliului, unde puteau să ridice problemele care le preocupă şi să le discute cu ceilalţi colegi.

Suntem consternaţi de limbajul vulgar şi jignitor utilizat de doamna Gilda Drăgănescu, surprinzător pentru o persoană care pretinde că face parte din categoria intelectualilor.

Pentru buna informare a membrilor ABIR şi a celorlalţi membri ai comunităţii bibliotecare din România, Consiliul de conducere aduce la cunoştinţă următoarele:

- În anul 2003, membrii asociaţiei noastre au fost consultaţi, prin intermediul unor adrese trimise preşedinţilor de filiale, cu privire la propunerea de unificare a asociaţiilor de bibliotecari din România; voturile exprimate au fost în marea lor majoritate în favoarea unificării.

- Atât la Conferinţa Naţională de la Petroşani (2005), cât şi la Conferinţa Naţională de la Timişoara (2006), Adunarea Generală a Asociaţiei şi-a manifestat acordul faţă ideea unificării, mandatându-l pe preşedintele ABIR să întreprindă demersurile necesare în această direcţie. Preşedintele urma să dea raportul membrilor Consiliului cu privire la demersurile întreprinse la proxima şedinţă a Consiliului de conducere (e surprinzător că doamna Ostafe nu ştie de câte ori se reuneşte, conform statutului, Consiliul ABIR, mai ales că dânsa a ţinut să sublinieze că trebuie să dea seama în faţa celor care au ales-o de activitatea proprie).

- Printr-un mesaj electronic transmis preşedinţilor de filiale în data de 30 noiembrie 2006 şi reluat în mai multe rânduri din cauza lipsei de răspuns, li s-a comunicat acestora proiectul de statut al Asociaţiei Bibliotecarilor din România, în vederea comunicării de observaţii, şi li s-a solicitat să facă propuneri pentru conducerea diviziunilor biblioteci şcolare şi biblioteci universitare, structuri prevăzute în statut. Preşedinţii de filiale trebuia să se consulte cu membrii filialelor în privinţa propunerilor pe care urmau să le înainteze. S-a solicitat ca persoanele propuse să fie din interiorul Consiliului, considerându-se că acestea sunt cunoscute la nivelul întregii asociaţii şi au primit oricum un mandat de reprezentare din partea membrilor ABIR până în anul 2007, prin rezultatul alegerilor desfăşurate la Conferinţa Naţională de la Cluj (2003). Din motive obiective, legate, între altele, de conexiunea Internet a anumitor preşedinţi de filiale - fapt care poate fi confirmat de aceştia -, unii dintre ei au citit acest mesaj cu puţin timp înaintea şedinţei de Consiliu care s-a desfăşurat astăzi, membrii Consiliului hotărând din această cauză să ia în considerare şi voturile transmise după data limită de 5 decembrie. Rezultatul acestor demersuri a fost comunicat membrilor Consiliului de conducere în cadrul şedinţei de astăzi, fiind validat de aceştia, şi urmează a fi făcut public prin mijloacele de informare ale Asociaţiei.

Membrii Consiliului se disociază de afirmaţiile defăimătoare la adresa activităţii ABIR cuprinse în mesajele doamnelor Ostafe şi Drăgănescu şi îi invită pe cei care încă îşi mai pun întrebări de genul „Ce face ABIR-ul pentru noi?” să consulte pagina de Web a asociaţiei şi weblogul ABIR, la adresele cunoscute: http://www.bcut.ro/abir, http://abirblog.blogspot.com, unde considerăm că pot găsi răspunsurile potrivite.

Semnează membrii Consiliului de conducere al ABIR prezenţi la şedinţă: Mircea Regneală, Robert Coravu, Adriana Szekely, Maria Drăghici, Lăcrămioara Blascioc, Angela Repanovici, Maria Colătău, Luminiţa Miron, Ovidiu Călugărescu, Valentina Lupu, Elena Pohodnicaru, Ivona Olariu, Octavian Lohon

Bucureşti, 15.12.2006

Etichete: ,

eXTReMe Tracker