duminică, februarie 25, 2007

Abonamente pe 2007 la Revista Romana de Biblioteconomie si Stiinta Informarii

Revista Romana de Biblioteconomie si Stiinta Informarii este o revista specializata scrisa de profesionisti pentru profesionisti. Colegiul de redactie al revistei garanteaza prin pozitia academica si experienta profesionala a membrilor lui calitatea fiecarei aparitii a Revistei Romane de Biblioteconomie si Stiinta Informarii.

In anul 2006, in cele 4 numere tematice, au fost abordate probleme extrem de actuale intr-un mod tehnic si pertinent : bazele de date bibliografice (nr.1/2006, coord. Dan Matei), actualitatea clasificarii zecimale universale (nr. 2/2006, coord. Victoria Francu), promovarea produselor si serviciilor de biblioteca (nr. 3/2006, coord. Agnes Erich), invatamantul biblioteconomic romanesc (nr. 4/2006, coord. Angela Repanovici).

Preţul unui abonament este de 40 RON, daca abonarea se face direct la secretariatul revistei.

Pentru abonamente ne puteti contacta la :

Revista Romana de Biblioteconomie si Stiinta Informarii

Str. Boteanu, Nr. 1, Sector 1

Cod 010027

Bucuresti

CUI 10211897

Cod IBAN RO02RNCB0090000508350001

BCR Lipscani

Fax : 021 / 312.01.08

Tel. 0726 10 20 15 sau 021 313 16 05 Int. 262

e-mail : abirom@gmail.com

Va rugam sa ne transmiteti o copie dupa ordinul de plata pentru confirmarea abonamentului la numarul de fax: 021 / 312.01.08 (aceasta procedura este obligatorie pentru a va asigura ca a fost luat in evidenta abonamentul dumneavoastra).

De asemenea, revista se distribuie si prin Orion Press Impex 2000 SRL. Tel. 021/610.6765 sau 021/210.6787, la un pret negociat si cu o difuzare poate mai prompta.

In tabelul de la aceasta adresa: http://docs.google.com/Doc?id=dhnhcq27_5hm7nsd puteti urmari situatia abonarii dumneavoastra la revista, in cazul in care abonarea s-a facut direct (fisierul se va actualiza periodic).

duminică, februarie 11, 2007

Educatia pentru informatie in mediul rural

Stimate doamne, Stimaţi domni,

Consecventă politicii educative de introducere a reformei şi eforturilor de a asigura o pedagogie activă, eficientă şi alternativă; Implicată profund în procesul de informare şcolară, orientare profesională şi în relaţionarea cu potenţialii parteneri externi unităţii şcolare; Înfruntând provocările lansate de noile paradigme ale educaţiei şcolare şi noilor parametri ai educaţiei familiale; Axată pe ideea de continuitate şi pe ideea de durabilitate, calitate… - Conducerea Liceului Teoretic Brezoi, prin demersurile iniţiate (stabilirea echipei de proiect; stabilirea locului de amplasare; identificarea partenerilor şi colaboratorilor; găsirea surselor de finanţare etc.), a reuşit să devină unul dintre beneficiarii (şi, în acelaşi timp, unul dintre partenerii serioşi ai) Proiectului Naţional „EDUCAŢIA PENTRU INFORMAŢIE ÎN MEDIUL RURAL DEFAVORIZAT”.

CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA, reprezentată de D-na Director

Prof. Ochescu Maria,

organizează CERCUL PEDAGOGIC şi SCHIMBUL DE EXPERIENŢĂ

destinate în principal specialistilor din domeniul bibliotecilor/documentariştilor şcolari – viitori responsabili CDI

în data de 5 martie 2007, orele 9:00, la LICEUL TEORETIC BREZOI.

ACTIVITATEA DIDACTICĂ

va fi coordonată de D-na Director Prof. Olimpia Stanca şi prof.psih. Cătălina Jianu şi va avea ca temă

“Proiectul de amenajare şi dotarea a CDI-urilor. Aspecte practice.

Evenimentul va oferi specialiştilor, partenerilor oportunitatea de a se întâlni şi discuta problemele specifice şi stringente cu rol deosebit în optimizarea activităţii educaţionale.

Cu acest prilej vă invităm să participaţi.

Cu stimă,

Prof. Olimpia Stanca

Director Liceul Teoretic Brezoi, Vâlcea

vineri, februarie 02, 2007

Constituirea ABR

Stimati colegi,

Deoarece aproape toata lumea considera ca a aparut momentul potrivit pentru constituirea unei asociatii profesionale unitare, in urma unei consultari largi cu bibliotecari din diferite tipuri de biblioteci, s-a ajuns la o formula care ni se pare adecvata. Beneficiind de experientele traite sau observate in ultimii ani in materie de viata asociativa (ABIR, ANBPR, FABR, ABBNR, etc.), consideram ca secretul succesului va fi realizarea unui echilibru optim intre o structura organizatorica bine articulata si o descentralizare care sa evidentieze particularitatile interne. Noua entitate este gandita ca o asociatie supla, modelabila, dar care sa fie in acelasi timp integrativa, astfel incat diferentele sa nu devina un factor de blocaj functional. Scopul noii asociatii este de a proteja cu mai multa forta interesele comune ale meseriei de bibliotecar si de a contribui la dezvoltarea profesiei.

Publicam propunerea de statut fata de care asteptam cu interes dezbateri, observatii si adaugiri coerente cu textul deja prezentat.

Potrivit statutului, noua asociatie urmeaza sa se numeasca Asociatia Bibliotecarilor din Romania (ABR).

ABR va fi compusa din:

-filiale teritoriale judetene conduse de Adunarea Generala a filialei si Consiliul de conducere alcatuit din trei membri: presedinte, vicepresedinte, secretar

-diviziuni specializate pe tip de biblioteca ( nationale, publice, universitare, specializate, scolare) conduse de un Birou de coordonare ales de membrii diviziunii si alcătuit dintr-un presedinte, un secretar si trei membri. Presedintii diviziunilor sunt automat vicepresedinti ai ABR. La inscriere in asociatie, membrii ABR vor opta pentru diviziunea din care vor sa faca parte. Veniturile provenite din taxele de inscriere si din cotizatiile membrilor diviziunii vor fi gestionate autonom de Biroul propriu de coordonare.

-sectiuni profesionale conduse de un Birou executiv (presedinte si secretar)

Organele de conducere ale ABR sunt:

- Adunarea Generala din care fac parte: membrii Consiliului de Conducere; membrii de onoare ai asociatiei; presedintii, vicepresedintii si secretarii filialelor teritoriale; presedintii si secretarii sectiunilor profesionale; membrii Comisiei de cenzori; reprezentanti ai diviziunilor asociatiei, intr-o normă de reprezentare de 1/10 din membrii lor.

- Consiliul de Conducere format din: un presedinte ales de Ad. Generala; cinci vicepresedinti, fiecare reprezentand cate una dintre diviziunile ABR; un secretar general, ales de Ad. Generala; un trezorier, ales de Ad. Generala; cinci dintre presedintii sectiunilor profesionale, alesi de Ad. Generala; opt membri, alesi proportional cu numărul membrilor inscrisi in asociatie, dar cel putin un membru pe diviziune, indiferent de numărul membrilor diviziunii.

- Biroul Executiv (presedintele, vicepresedintii, secretarul si trezorierul)

Constituirea noii asociatii se va face pe baza optiunilor liber exprimate ale celor care sustin un astfel de proiect. Speram ca aceasta initiativa sa se bucure de o adeziune cat mai larga in randul bibliotecarilor din toate tipurile de biblioteci, urmand sa avem in continuare relatii profesionale cordiale cu cei care vor avea puncte de vedere si optiuni diferite de cele ale viitorilor membri ai ABR.

ABIR, initiatorul acestei unificari, nu impune nimanui si nici nu face presiuni pentru inscrierea in noua asociatie. Cine doreste sa devina membru ABR este rugat sa completeze formularul de adeziune pe care il asteptam la adresa: ABIR, str. Boteanu, nr. 1, Sector 1, Bucuresti.

In curand, va fi gazduita pe site-ul BCU Bucuresti o sectiune speciala destinata constituirii Asociatiei Bibliotecarilor din Romania, sectiune in care se va face o prezentare mai detaliata a acestui proiect si unde va exista un formular interactiv de adeziune.

eXTReMe Tracker