luni, ianuarie 29, 2007

Sub povara cărţilor?

Aflându-ne, de fapt, sub bombardament informaţional, străduinţa noastră, a bibliotecarilor, de a atrage elevii spre lectura cărţilor, este tot mai dificilă.

Titlul activităţii propuse cu ocazia Zilelor Colegiului Naţional „Vasile Lucaciu” din Baia Mare a primit un răspuns satisfăcător la final: una din eleve şi-a exprimat dorinţa de a deveni bibliotecar, altele două s-au oferit sa ajute în pauze la eliberarea cărţilor la domiciliu.

Au fost provocaţi la atelierul de lucru elevi de clasa a IX-a de la Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu” şi de la Seminarul Teologic Ortodox Liceal „Sf. Iosif Mărturisitorul” tot din Baia Mare, în cadrul parteneriatului oficial pe care l-am stabilit între cele două biblioteci .

După iniţierea despre spaţiile din CDI, după cunoaşterea regulamentului, participanţii au aflat despre aranjarea documentelor în rafturi şi despre modalitatea de găsire rapidă a cărţii dorite.

Despre felul cum folosesc elevii mai mari CDI, cei 10 elevi au putut admira un produs final recent al clasei a XII-a B, intitulat „Poezia inscripţiilor argheziene”, fiind vorba de toate inscripţiile argheziene comentate de ei şi adunate într-o broşură. Au participat apoi la lansarea numărului 10, aniversar, al revistei liceului „Interferenţe”. Afişierul de la intrare este actualizat tot cu elevi şi cuprinde materiale despre „Românii supt Mihai Voievod Viteazul-120 de ani de la prima apariţie în volum”, precum şi un calendar UNESCO „50 de ani de la moartea lui Constantin Brâncuşi”, al elevei Diana Vrabie din clasa a XI-a B. Alte două expoziţii realizate în luna decembrie, cu prilejul un proiect comun cu elevi de la Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai”, „Pictură impresionistă” şi „ Beaux livres, belles lectures” au fost contemplate şi admirate de participanţi.

Cu acelaşi prilej au fost invitate să participe cu o expoziţie de carte colegele bibliotecare de la CCD Maramureş. Fiind vorba de carte didactică, standul a fost vizitat atât de elevi, cât şi de părinţi şi profesori.

Cercetarea cărţilor special alese pentru discuţiile de la masa rotundă, le-a trezit interesul despre alcătuirea lor, despre conţinut (erau din domenii diferite) şi au realizat că toate proiectele colegilor mai mari pe care le-au admirat cu sinceritate , au fost posibil de realizat, în primul rând pentru că au cercetat şi au citit mai multe cărţi şi apoi s-au folosit de tehnologia existentă pentru prezentări, expuneri.

Baia Mare, 29.01.2007

Diana Ionescu,

prof. bibliotecar la Colegiul Naţional

„Vasile Lucaciu”duminică, ianuarie 28, 2007

Comisia Naţională a Bibliotecilor-şedinţă luna ianuarie

In sedinta ce s-a desfasurat la Ministerul Culturii si Cultelor in data de 24 ianuarie ora 9,30, s-au dezbatut si analizat urmatoarele probleme:

 • Discutii privind legea achizitiilor publice. Reprezentantul MCC si reprezentantul MEC in comisie vor incepe demersurile in cadrul ministerelor pentru a obtine o ordonanta de urgenta pentru exceptarea achizitiilor cartilor de la aceasta lege. Termen:URGENT
 • Analiza situatiei informatizarii bibliotecilor din Romania cu scopul realizarii Catalogului National. Se va trimite un chestionar la toate bibliotecile, se va identifica nivelul tehnic si informatizarea bibliotecilor, se va stabili nivelul de finantare necesar. Dupa colectarea datelor se va dezvolta un proiect national.
 • Analiza proiectelor de digitizare. Se va trimite un chestionar pentru a dispune de informaţiile necesare întocmirii statisticii privind digitizarea publicaţiilor din bibliotecile din România. Scopul principal este acela de a evita paralelismele în activitatea de digitizare şi realizarea unui plan de colaborare în scopul diseminării informaţiilor.
 • Elaborarea unui plan operaţional de formare profesională continuă a personalului de specialitate din Biblioteci şi Centre de Informare din România, susţinut de Ministerul Culturii şi Cultelor şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării. In acest scop se va trimite un chestionar pentru identificarea nevoilor de formare.
 • Reluarea si finalizarea aprobarilor privind evaluarea patrimoniului mobil de tip carte, a vizarea dosarelor pentru experti si evaluatori.
 • Elaborarea unei metodologii pentru autorizarea infiintarii de biblioteci.
 • Realizarea unui catalog al tuturor bibliotecilor din Romania, definirea institutiei si a obligatiilor ordonatorilor de credite fata de aceste institutii.

La sedinta urmatoare se vor face propuneri privind specialistii ce vor fi cooptati pentru realizarea proiectelor propuse.

In intervalul dintre sedinte, membrii comisiei vor lucra si colabora pentru realizarea celor de mai sus.

Urmatoarea sedinta va avea loc in 28 februarie 2007.

Asteptam propuneri,sugestii si critici la adresa cnb@unitbv.ro

Presedinte,

Prof.univ.dr.Angela REPANOVICI

Etichete:

luni, ianuarie 22, 2007

Codul de Etica al IFLA pentru membrii Consiliului de conducere si persoanele ce detin functii

Versiunea romaneasca este disponibila la http://www.ifla.org/V/cdoc/Code-of-Ethics-ro.pdf

Etichete: ,

luni, ianuarie 08, 2007

Revista Română de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării nr.4/2006

Tema: Învăţământul biblioteconomic românesc

Cuprins:

 • Sensul schimbării. Pregătirea specialiştilor pentru profesiile infodocumentare - Ion Stoica
 • Învăţământul biblioteconomic de ieri şi de astăzi - Mircea Regneală
 • Bibliotecarul, specialist în ştiinţele informării şi documentării - Vasile D. Ţâra
 • Modernitate în învăţământul biblioteconomic şi de ştiinţa informării la Universitatea Transilvania din Braşov - Angela Repanovici, Andrei Bodiu
 • Specializarea Biblioteconomie şi Ştiinţele informării la Universitatea din Bucureşti - Elena Tîrziman
 • Din experienţa învăţământului biblioteconomic la Târgovişte - Victor Petrescu
 • Şcoala biblioteconomică de la Sibiu la 15 ani - Anca Sîrghie
 • Evoluţia profesiei de bibliotecar-documentarist în contextul societăţii informaţionale - Agnes Erich
 • Evoluţia învăţământului biblioteconomic la Universitatea din Oradea - 1996-2006 - Claudia Pop
 • Educaţia specialiştilor din structurile infodocumentare în domeniul managementului cunoaşterii - Octavia-Luciana Porumbeanu
 • Recenzie: Biblioteca în era digitală (Kari Garnes, Ane Landøy, AngelaRepanovici. Aspects of Digital Library) - Gheorghe Buluţă

Etichete:

Comisia Nationala a Bibliotecilor

COMISIA NATIONALA A BIBLIOTECILOR

ACTIVITATI 2006

20 octombrie 2006


Prima intalnire de organizare. S-au ales presedintele, secretarul, comisia de elaborare a regulamentului, s-au definitivat comisiile de lucru si membrii acestora.

16 noiembrie 2006

 • S-a discutat legea achizitiilor publice privind achizitionarea cartilor.
 • S-a elaborat o scrisoare catre MEC si MCC de propunere de amendare a art.13, lit.b) din OUG 34/2006.
 • S-a dezbatut si votat regulamentul de organizare si functionare a CNB
 • S-au ales vicepresedintii comisiilor.
 • A fost lansat site-ul CNB. Site-ul poate fi accesat la adresa: http://but.unitbv.ro/CNB/index.htm sau la adresa: http://www.unitbv.ro/- Biblioteca-Noutati-Comisia Nationala a Bibliotecilor (OBS: Momentan, la biblioteca universitatii sunt lucrari tehnice de modernizare care mai intrerup conexiunea internet)

14 decembrie 2006

S-au discutat si aprobat proiectele si planul de activitati pe 2007 propus de fiecare presedinte. Amintim:

 • Regulament cadru de organizare si functionare a bibliotecilor
 • Normarea operatiunilor in biblioteci
 • Promovarea si evaluarea personalului
 • Standardizare si tipizate de biblioteca
 • Statutul bibliotecarului
 • Proiect national de formarea continua a bibliotecarilor
 • Proiect national de informatizare a bibliotecilor
 • Metodologia organizarii inspectiei in biblioteci
 • Reglementari pentru protejarea bunurilor culturale de patrimoniu din biblioteci
 • Statistica de biblioteca
URMATOAREA SEDINTA: 25 ianuarie 2007


Intrebari,sugestii,comentarii si propuneri asteptam la adresa: cnb@unitbv.ro

Presedinte CNB
Prof.univ.dr.ing.Angela REPANOVICI

Etichete:

sâmbătă, ianuarie 06, 2007

Carol I şi epoca lui*

După biobibliografia adnotată Alexandru Tzigara-Samurcaş (2004), dedicată celui care a fost timp de 47 de ani bibliotecarul, apoi directorul Fundaţiei Universitare Carol I, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din Bucureşti continuă linia editării unor lucrări care o aşază în relaţie cu momente şi personalităţi care i-au marcat existenţa. Astfel, la sfârşitul lui 2006, numit Anul Carol I pentru a omagia personalitatea primului rege al României cu ocazia împlinirii a 140 de ani de la venirea sa la conducerea tânărului stat român (1866) şi a 125 de ani de la proclamarea Regatului (1881), a fost lansată monografia Carol I - amintirea unei mari domnii, elaborată de Serviciul de Cercetare al Bibliotecii Centrale Universitare (redactori: Anca Podgoreanu şi Geta Costache). Cartea este un omagiu adus ctitorului României moderne, dar şi al bibliotecii Fundaţiei Universitare, într-un moment în care aceasta, după o întrerupere de 58 de ani, a recăpătat numele celui care a înfiinţat-o.

Prima secţiune a lucrării, intitulată Portret în mozaic, prezintă personalitatea regelui Carol I aşa cum este reflectată ea de scrierile contemporanilor (I.G. Duca, Titu Maiorescu, C. Rădulescu-Motru etc.). Găsim aici portretul unui principe german sosit în Principatele Unite la 27 de ani, care a găsit o Românie înapoiată din punct de vedere al civilizaţiei şi aflată încă sub suzeranitate turcească şi care a lăsat moştenire, după o domnie de 48 de ani, un regat independent şi pornit pe drumul unei modernizări accelerate. Iată cuvintele semnificative ale lui I.G. Duca, din evocarea care deschide volumul (Portretul regelui Carol - extras din Amintiri politice): „Într-o ţară de aproximaţie în toate, el a adus conştiinciozitatea impusă până la meticulozitatea germană. Într-o ţară de zvâcnituri, de entuziasm violent şi de descurajare pripită, sau cel puţin de rapidă plictiseală el a adus o stăruinţă nezdruncinată, liniştită şi regulată ca bătăile numeroaselor orologii ce umpleau odăile apartamentelor sale. Într-o ţară plină de nerăbdare şi de neastâmpăr, el a adus răbdarea care ştie să pregătească şi astâmpărul care ştie să-şi menţie pururea seninătatea” (p.7)

A doua secţiune - Reconstrucţia unui destin: Carol I şi Fundaţia Universitară - cuprinde textele unor documente reprezentative pentru diverse momente ale domniei lui Carol I (Declaraţia solemnă a lui Carol I de depunere a jurământului în faţa Adunării Constituante, 10/22 mai 1866; Decret pentru înfiinţarea Şcolii Normale din Bucureşti, 20 octombrie 1867; Scrisoarea regelui Carol I de întemeiere a Fundaţiei Universitare Carol I, 3/15 mai 1891; Testamentul Regelui Carol I datat 14/26 feb. 1899 şi Codicilul din 14/27 dec. 1911 etc.), studii care prezintă contextul socio-cultural al epocii, ca Bucureştiul în veacul al XIX-lea (Ulysse de Marsillac), Teatrul românesc între 1866 şi 1914 (Camil Petrescu), 1866-1914 (Vladimir Streinu), Carol I şi învăţământul românesc: implicarea unui rege constituţional (Daniela Dumitrescu), În preajma Dinastiei (Al. Tzigara-Samurcaş), Carol I şi Muzeul de la Şosea (Petre Popovăţ), precum şi contribuţii ale unor personalităţi legate de destinul actual al BCU „Carol I”, continuatoarea Fundaţiei Universitare: Fundaţia Universitară Carol I (Mircea Regneală) şi Un model cultural: Fundaţia Universitară Carol I (Anca Podgoreanu).

Foarte interesantă pentru cineva al cărui destin se împleteşte astăzi cu cel al unei biblioteci este puntea peste timp pe care o întinde evocarea modului în care era organizată şi funcţiona o bibliotecă a acelei vremi, dar şi a felului în care era percepută meseria de bibliotecar. Din articolul 9 al Regulamentului pentru administrarea „Fundaţiunii Universitare Carol I” (sancţionat prin decretul nr.493 din 3 februarie 1895), aflăm că „lucrările privitoare la bibliotecă se fac de un bibliotecar, asistat de cel puţin doi custozi. Bibliotecarul va trebui să aibă gradul de licenţiat sau doctor [subl. mea]. Custozii se vor numi de preferinţă dintre studenţii vreunei facultăţi din ţară” (p.108). Semnificative sunt şi îndatoririle bibliotecarului, prezentate în articolul 10, în care sunt menţionate (folosind terminologia de specialitate a vremii), printre altele, operaţiuni de dezvoltare a colecţiilor, catalogare, organizarea cataloagelor, prezervarea şi conservarea colecţiilor. Înaltele exigenţe impuse de practicarea acestei meserii se regăsesc şi în cuvintele primului bibliotecar al Fundaţiei, C. Rădulescu-Motru, din evocarea intitulată Un început de carieră sub regele Carol (1939): „Că un tânăr, care a dat destule dovezi că a utilizat cu profit cărţile pentru a-şi dobândi titluri înalte universitare, poate în acelaşi timp fi şi un bun bibliotecar, aceasta era o părere împărtăşită de toată lumea la noi, înainte de a se fi produs ştiinţa cea nouă a muncii raţionalizate” (p.110).

De altfel, mai multe dintre amintirile lui Rădulescu-Motru merită a fi menţionate aici pentru savoarea lor şi pentru lumina pe care o aruncă asupra figurii regelui:

- Rădulescu-Motru înfiinţează un registru în care trece cărţile cerute de studenţi ce nu se găseau în colecţia bibliotecii; întrucât bugetul bibliotecii nu ajungea pentru a satisface toate aceste solicitări („deziderate” le-am spune astăzi), el se consultă cu regele Carol I, care îl sfătuieşte să procedeze aşa cum procedează el cu miniştrii care vin cu propuneri: „Miniştrii care aduc ceva serios revin asupra propunerii... aşa să faceţi şi d-voastră cu studenţii. Scrieţi în registru toate cărţile care se cer, dar comandaţi numai pe acelea asupra cărora s-a stăruit a doua oară” (p.111);

- „Mai grav mi s-a părut, în primele săptămâni, faptul ruperii foilor din cărţile date spre citire” (p.112), scrie Rădulescu-Motru, semnalând un procedeu drag studenţilor dintotdeauna. Tot Regele vine cu soluţia, care merită a fi reprodusă integral: „Regele Carol m-a sfătuit să-mi păstrez liniştea. Respectarea lucrului public nu este intrată în obiceiurile noastre [nu e încă nici astăzi – n. mea]. Va veni şi vremea ei. Peste cincizeci de ani va părea drept şi la noi ca un tânăr să-şi compromită viitorul pentru că a rupt o foaie dintr-o carte. Astăzi însă să facem ca Americanii: fiindcă înlocuirea cărţii rupte costă mai ieftin decât salariul unui supraveghetor special, să cumpărăm o carte în locul celei rupte. Aşa am şi făcut (p.112);

- La un moment dat, Gh. Dem Teodorescu, directorul Fundaţiei, din motive de economie, dăduse ordin personalului de serviciu să nu aprindă decât luminile „strict de folos”, chiar în orele de seară, când biblioteca era foarte frecventată; regele îl trimite pe I. Kalinderu, administratorul domeniilor Coroanei, să reglementeze situaţia: „Să se aprindă peste tot, a poruncit d. Kalinderu, căci Regele este peste drum şi vă vede” (p.112).

Rapoartele anuale elaborate de cel care a fost mai întâi bibliotecarul Fundaţiei Universitare Carol I (din 1899), apoi directorul Fundaţiei (1914-1946), Alexandru Tzigara-Samurcaş, conţin de asemenea date semnificative despre activitatea bibliotecii. Astfel, în raportul asupra mersului instituţiei pe anul 1907, Tzigara-Samurcaş anunţă stabilirea unor relaţii de schimb interbibliotecar cu biblioteci din străinătate, după cum relatează ziarul Adevărul din 11 mai 1908: „Biblioteca a obţinut autorizaţia de a putea aduce cu împrumut pentru cititorii ei orice lucrări, cărţi şi manuscrise aflate în păstrarea bibliotecii imperiale din Strassburg şi bibliotecii curţii imperiale din Viena” (p.155).

Ultima secţiune a lucrării cuprinde textele conferinţelor susţinute în data de 22 mai 2006, în Sala Profesorilor a Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, cu ocazia reluării Conferinţelor Fundaţiei, de Neagu Djuvara („Secolul lui Carol I”), Zoe Petre (Vocaţia de cititor a regelui Carol I), Joszef Koto (Contribuţia lui Carol I la dezvoltarea teatrului în perioada guvernării sale), Alexandru Beldiman (Actualitatea moştenirii urbanistice a Regelui Carol I) şi Ioana Pârvulescu (De ce îl admir pe Carol I).

Deşi am insistat mai mult asupra unor fragmente care vorbesc despre istoria bibliotecii Fundaţiei Universitare, Carol I – amintirea unei mari domnii este mai mult decât atât: este o carte care ne restituie, sintetic, întreaga paletă a personalităţii unui om care, cu toate luminile şi umbrele sale, şi-a dedicat întreaga viaţă slujirii României şi poporului său. Celor care încă se mai îndoiesc de acest lucru le recomand să citească din carte (măcar) impresionantul Testament al lui Carol I (p.217-222).

Închei această succintă prezentare, care nu şi-a propus să fie mai mult decât o invitaţie la lectură, cu un pasaj semnificativ dintr-o cuvântare a regelui Carol I rostită cu ocazia împlinirii a 40 de ani de domnie (1906): „Nu uitaţi că, mai mult decât talentele, caracterele hotărăsc soarta popoarelor şi că forţa morală, numai, le poate apăra de învingere şi nimicire” (p.140). Un îndemn foarte actual şi acum, când facem primii paşi în Europa unită.

Robert Coravu


BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ „CAROL I” DIN BUCUREŞTI. Carol I - amintirea unei mari domnii. Red.: Anca Podgoreanu, Geta Costache. Bucureşti: Biblioteca Centrală Universitară Carol I, 2006. 306 p. ISBN: 973-95464-9-8

Etichete:

eXTReMe Tracker