miercuri, iunie 28, 2006

Şedinţa Consiliului ABIR

În ziua de 14 iunie s-a desfăşurat şedinţa Consiliului de conducere al ABIR, cu următoarea ordine de zi:

- Stadiul pregătirii celei de-a XVII-a Conferinţe Naţionale a ABIR (Timişoara, 20-22 septembrie 2006);

- Reuniunile secţiunilor ABIR;

- Situaţia achitării cotizaţiei ABIR pe primul semestru al anului 2006;

- Diverse.

Domnul profesor Vasile Ţâra, director general al BCU „Eugen Todoran” din Timişoara, a prezentat stadiul pregătirilor conferinţei ABIR, care se va desfăşura la Timişoara, în perioada 20-22 septembrie 2006. Detalii privind organizarea conferinţei şi modalităţile de înscriere a participanţilor vor fi transmise în cel mai scurt timp preşedinţilor de filiale de către secretariatul Asociaţiei şi vor fi făcute publice prin intermediul listei de discuţii „Biblos” şi a site-urilor ABIR (www.bcut.ro/abir, abirblog.blogspot.com).

Au fost constituite comisiile de evaluare a dosarelor depuse în vederea obţinerii premiilor „N. Georgescu-Tistu”, „Ioan Bianu” şi „Dan Simonescu”:

- comisia pentru acordarea premiilor destinate bibliotecarilor şcolari: Maria Drăghici (preşedinte), Maria Colătău, Elena Pohodnicaru;

- comisia pentru acordarea premiilor destinate bibliotecarilor universitari: Ivona Olariu (preşedinte), Doina Ostafe, Luminiţa Miron;

- comisia pentru acordarea premiului „Dan Simonescu”: Robert Coravu (preşedinte), Marin Pruteanu.

Valoarea fiecărui premiu este de 250 RON.

În urma prezentării situaţiei plăţii cotizaţiei, în conformitate cu statutul ABIR, s-a decis excluderea din asociaţie a filialelor Brăila, Caraş-Severin, Dâmboviţa, Prahova, Sălaj, Tulcea, Vâlcea, Mehedinţi, care nu şi-au achitat cotizaţia de mai mult de un an. Totodată, s-a luat hotărârea de a transmite o adresă preşedinţilor acestor filiale, prin care le vor fi prezentate modalităţile de reînscriere în asociaţie.

La şedinţa Consiliului a fost evocată din nou posibilitatea unificării asociaţiilor profesionale româneşti din domeniul biblioteconomiei într-o asociaţie unică, cu divizii distincte, destinate fiecărui tip de bibliotecă (şcolară, universitară, publică, naţională, specializată) şi cu secţiuni profesionale. A fost pusă în discuţie, de asemenea, problema informatizării bibliotecilor şcolare, fiind luată în calcul posibilitatea distribuirii prin intermediul ABIR a unui soft gratuit de bibliotecă, cum ar fi CDS/ISIS, şi realizarea unor prezentări pentru familiarizarea cu exploatarea acestui soft.

Membrii Consiliului au fost informaţi cu privire la decizia Ministerului Culturii şi Cultelor de a achiziţiona, anul acesta, 42 de abonamente din Revista Română de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării, destinate bibliotecilor publice.

Asociaţia îşi va continua activitatea editorială, publicând anul acesta Repertoriul lucrărilor de referinţe ale bibliotecilor publice din România şi lucrarea Noi tendinţe în serviciile de referinţe din biblioteci, autor Angela Marcu.

Etichete:

eXTReMe Tracker