marți, septembrie 12, 2006

Comunicari la Conferinta de la Timisoara in cadrul sectiunilor

Comunicări prezentate în cadrul secţiunilor profesionale


Catalogare, clasificare, indexare

Victoria Frâncu. Bibliotecarul - anonim organizator al universului cunoaşterii

Odilia Ciunta. Puncte de vedere in utilizarea câmpurilor de subiect în ROLiNeST (Romanian Library Network Science & Technology)

Ramona Toroczkay. Alocarea subiectului la monografii din domeniile: geografie, ştiinţe biografice şi istorie

Lia Vighi. Cui aparţin marii scriitori: ţării de origine sau ţării de adopţie? Aspecte controversate în indexarea cărţilor de literatură

Informatizare

Valentina Ardelean. Integrarea datelor de achiziţie în programul integrat de biblioteca ALEPH 500

Carla Suhaida. Urmărirea publicaţiilor seriale cu ajutorul sistemului ALEPH 500

Alina Muntyanu, Recepţia publicaţiilor seriale în mod automatizat

Delia Pârşan. Avantajele utilizării modulului de circulaţie al programului ALEPH 500

Doina Ostafe. ROLiNeST - realizări şi perspective

Legislaţie de biblioteca şi perfecţionare profesională

Luminiţa Miron, Amelia Costoiu. Culegere de acte legislative cu aplicare în biblioteci

Octavia-Luciana Porumbeanu. Educaţia specialiştilor din structurile infodocumentare în domeniul managementului cunoaşterii

Crista Filip. Accesarea programelor comunitare de către biblioteci - oportunităţi de finanţare

Elena Chiaburu, Nou şi complementar: Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor

Biblioteci şcolare şi biblioteci ale Caselor Corpului Didactic

Viorica Onişoru. Să citim pentru mileniul III - o surpriză plăcută

Veronica Camenschi, Valentina Lupu. Cetatea spirituală a şcolii

Maria Colătău. Adevărul şi speranţa bibliotecilor

Colecţii speciale, conservare şi restaurare

Aurelian Popescu. Starea de conservare a publicaţiilor din colecţiile bibliotecilor de învăţământ în contextul normelor europene în domeniu

Anca Râpeanu. Digitizarea patrimoniului ştiinţific şi cultural în ţările din sud-estul Europei

Mariana Iova, Raport pe anul 2005 al Comisiei pentru Colectii Speciale FABRI (prezintă Ştefania-Cecilia Ştefan)

Achiziţie şi dezvoltarea colecţiilor

Prezentare companie. Echipă, servicii şi oportunităţi de parteneriat. Prior Books la 12 ani de activitate

Viorica Iepureanu. Sistem Naţional Unitar de Informare şi Documentare Ştiinţifică şi Tehnică. Unificarea Sistemelor de Bibliotecă. Raport asupra criteriilor pentru achiziţia partajată

Roxana Buta. Deselecţia în bibliotecile contemporane

Cristina Chivu. Comerţul electronic şi pieţele virtuale de documente

Referinţe

Mariana Ianuş. Proiectul REM-RO - stadiul actual

Gina Enescu. Competenţa informaţională - condiţie şi premisă a integrării în Uniunea Europeană

Comunicarea documentelor şi împrumutul interbibliotecar

Simona Antonescu. Statutul bibliotecii şcolare şi promovarea lecturii

Gilda Drăgănescu. Etica comunicării în context european

Biblioteci medicale

Ioana Robu. Cea de-a 10-a conferinţă a Asociaţiei Europene a Bibliotecilor Medicale

Statistică şi evaluare

Viorica Onişoru. Propuneri de formulare specifice pentru bibliotecile din învăţământul preuniversitar

Ivona Olariu. [urmează să comunice titlul lucrării]

Adriana Szekely. Starea bibliotecilor universitare din România: studiu comparativ 2001-2004

Periodice

Viorica Sâncrăian. Cataloagele de publicaţii seriale: tehnologie şi cultură

Liana Miclăuş. Biblioteca de reviste electronice Regensburg

Maria Neamţu. Evaluarea revistelor ştiinţifice în sistemul Thomson ISI

Etichete: , ,

eXTReMe Tracker