miercuri, august 23, 2006

Admitere 2006 BIBLIOTECONOMIE SI STIINTA INFORMARII (ID)

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
FACULTATEA DE LITERE
SESIUNE DE ADMITERE PETRU CURSURILE DE INVATAMANT LA DISTANTA (ID)

PERIOADA DE INSCRIERE: 8 – 12 SEPTEMBRIE 2006, LUNI – VINERI: 9.00 – 14.00, SAMBATA – DUMINICA: 9.00 – 12.00

SPECIALIZARI:

BIBLIOTECONOMIE SI STIINTA INFORMARII – 45 locuri

PROBA DE CONCURS: CONCURS DE DOSARE
TAXA DE INSCRIERE: 150 RON (1.500.000 ROL)
TAXA DE SCOLARIZARE: 1800 RON (18.000.000 ROL)

DOSARUL DE INSCRIERE: Inscrierea se face pe baza unui dosar cuprinzand urmatoarele acte:

 1. diploma de bacalaureat in copie legalizata la notariat:
 2. certificatul de nastere in copie legalizata;
 3. certificatul de casatorie in copie legalizata (unde este cazul);
 4. adeverinta medicala de la medicul de familie (cu mentiunea apt pentru specializarea….);
 5. chitanta de plata a taxei de inscriere, sau, unde este cazul, cerere de scutire de la plata taxei;
 6. trei fotografii tip buletin;
 7. 1 dosar plic;
 8. 20 coli A4 pentru xerox;
 9. formular-tip, primit de la Comisia de inscriere in ziua inscrierii.


Dosarele depuse nu se restituie.

Taxa de inscriere este de 150 RON si se achita in ziua inscrierii la concurs la Secretariatul facultatii.
Scutirea de taxa se solicita printr-o cerere adresata decanului Facultatii de Litere, la care se anexeaza actele doveditoare. Sunt scutite de plata taxei de inscriere urmatoarele categorii de candidati:

 1. orfanii de ambii parinti, care vor avea ca act doveditor copii legalizate dupa certificatele de deces ale parintilor;
 2. copii cadrelor didactice titulare, care vor aduce adeverinta de la unitatea de invatamant unde preda unul din parinti:
 3. candidatii proveniti din casele de copii, care vor prezenta adeverinta de la institutia respectiva;
 4. copii personalului din Universitatea din Bucuresti, care vor prezenta adeverinta doveditoare;
 5. beneficiarii Legii 42/1990, care vor avea ca act doveditor copie legalizata dupa certificatul si brevetul de revolutionar al sustinatorului legal.

Etichete:

eXTReMe Tracker