joi, august 31, 2006

Strategia europeana privitoare la biblioteca digitală

Comunicat al Comisiei europene privind strategia referitoare la biblioteca digitala :

Bruxelles, 25 august 2006

Comisia invită statele membre să contribuie la biblioteca digitală europeană

Comisia a invitat astăzi statele membre ale UE să pună în funcţie servicii de digitizare la scară mare cu scopul de a accelera publicarea online a patrimoniului cultural european. În recomandarea referitoare la digitizare şi conservarea numerică, ea incită statele membre să acţioneze în diverse domenii, de la drepturile editoriale la conservarea sistematica a conţinutului digital în scopul garantării accesului pe termen lung la conţinutul bibliotecii digitale.

« Obiectivul nostru este de a ajunge la o adevărată bibliotecă digitală europeană, un punct de acces multilingv la resursele culturale numerice ale ale Europei », a declarat doamna Reding, membru al Comisiei responsabil al Societăţii de informaţie şi Media. « Ea va permite de exemplu cetăţenilor finlandezi să găsească şi să utilizeze fără dificultate lucrări şi imagini digitizate provenind din biblioteci, arhive şi muzee spaniole, sau unui olandez să acceadă la arhive cinematografice ungureşti online ».

În acest moment, doar o mică parte a colecţiilor statelor membre a fost digitizată. Un efort comun se impune dacă vrem să accelerăm digitizarea şi accesibilizarea online a materialului cultural şi să ajungem la masa critică necesară. În recomandările pe care tocmai le-a adoptat, Comisia invită statele membre să ia în acest sens măsuri concrete.

Până în 2008, două milioane de cărţi, filme, fotografii, manuscrise şi alte opere culturale vor fi accesibile prin intermediul bibliotecii digitale europene. Această cifră va trebui să atingă cel puţin şase milioane în 2010. După anumite estimări, va fi totuşi cu mult mai ridicată, fiind dat că la această epocă, fiecare bibliotecă, arhivă sau muzeu ar trebui să fie potenţial în măsură să coreleye resursele sale digitale cu biblioteca digitală europeană. Punerea online a patrimoniului cultural bogat şi variat al Europei va permite utilizarea sa de către toţi cetăţenii în cadrul studiilor lor, muncii lor sau activitaţilor de destindere. Ea va furniza de asemenea cercetătorilor, artiştilor şi antreprenorilor materia primă indispensabilă eforturilor lor de creaţie.

Măsurile propuse în această recomandare vin să completeze contribuţia financiară rezervată de Comisie în programele comunitare de cercetare şi dezvoltare şi eContent în favoarea iniţiativelor referitoare la bibliotecile digitale. Bibliotecile, muzeele şi arhivele Europei sunt de acum înainte în fruntea unei serii de proiecte care vor demara anul acesta şi se vor adăuga la biblioteca digitală europeană.

Biblioteca digitală europeană este unul dintre proiectele far al strategiei globale al Comisiei urmărind să stimuleze economia digitală, strategia i 2010.

Textul recomandării referitoare la digitizarea şi conservarea digitală este disponibil pe site+ul Internet al iniţiativei « i2010: biblioteci digitale » :

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm

A se vedea şi MEMO/06/311

Portalul bibliotecii digitale europene poate fi consultat la:

http://www.theeuropeanlibrary.org/portal/index.htm

Etichete:

eXTReMe Tracker