joi, aprilie 06, 2006

Şedinţa Consiliului de Conducere al ABIR

Pe 28.03.2006 s-a ţinut şedinţa Consiliului de conducere al ABIR cu urmatoarele subiecte de discuţie: prezentarea noului secretar executiv al ABIR; alegerea unui nou membru al Consiliului de conducere pe postul rămas vacant prin demisia Cameliei Dumitru; stadiul pregătirilor privind organizarea celei de-a XVIII-a Conferinţe Naţionale a ABIR (Timişoara, septembrie 2006) – informare prezentată de Prof. dr. Vasile D. Ţâra, directorul general al BCU Timişoara ; ABIR şi perfecţionarea profesională – informare prezentată de Luminiţa Miron ; situaţia achitării cotizaţiilor pentru anul 2005 ; situaţia abonamentelor la Revista Română de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării ; situaţia înscrierii bibliotecilor ca membre instituţionale ale ABIR ; diverse.

Membrii Consiliului prezenţi :
Preşedinte Prof. dr. Mircea Regneală, Prof. dr. Vasile D. Ţâra (invitat), vicepreşedinte Adriana Szekely, vicepreşedinte Maria Drăghici, secretar general Robert Coravu, trezorier Lăcrămioara Blascioc, Octavian Lohon, Luminita Miron, Doina Ostafe, Ivona Olariu, Ovidiu Călugărescu, Maria Colătău, Elena Pohodnicaru, Gilda Drăgănescu.

A fost adusă la cunoştinţa membrilor Consiliului cererea de încetare a activităţii în cadrul Consiliului a Cameliei Dumitru. În locul ei a fost propusă, ţinându-se cont de ordinea voturilor exprimate acum doi ani, Valentina Lupu de la CCD Vaslui. Consiliul a aprobat această propunere.

Luminiţa Miron a expus un material privitor la acreditarea programelor de formare continuă, acreditare realizată de Comisia Specializată de Acreditare din cadrul Centrului Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar. Au fost prezentate detaliat tipurile de programme de formare profesională precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească furnizorii de astfel de programme în vederea acreditării. Am reţinut următoarele idei :
-se acreditează programele şi nu formatorii ;
-categoriile de programme sunt : 1) programme de perfecţionare, o dată la cinci ani, 2) programme tematice sau modulare şi 3) programme de perfecţionare datorate reformei ;
-furnizorul de programe trebuie sa îndeplinească mai multe condiţii, cum ar fi sa aibă disponibil un spaţiu în acest scop, să formuleze obiectivele, structura, modalităţile de evaluare, utilitatea şi calendarul programului, să dispună de resurse umane şi didactico-materiale.

Elena Pohodnicaru a accentuat asupra faptului că sunt multe persoane angajate în sistem care nu au o pregătire de specialitate corespunzătoare iar perfecţionarea acestor oameni se impune cu stringenţă.

Preşedintele Mircea Regneală a făcut referire la studiile postuniversitare de profesor documentarist considerând că este o opţiune pentru cei care se reorienteză profesional sau doresc să se perfecţioneze, fiind o diplomă care va fi căutată în viitor mai ales în contextul dezvoltării CDI-urilor, centre mai răspândite şi cu activitate mai reuşită în Transilvania.

Maria Colătău a susţinut că în Buzău cele trei sau patru centre de informare şi documentare nu au beneficiat de susţinere suficientă. Maria Colătău crede că nu e important să se numească CDI, ci să existe finanţare pentru instituţiile de difuzare a informaţiilor, indiferent de titulatura lor.

Doina Ostafe consideră că totul depinde de persoană, de cât de dedicată este profesiei şi cât înţelege să se implice fiecare. Problema cu documentariştii i-a bulversat pe preuniversitari, iar cotizaţia ca instituţie i-a determinat să iasă din ABIR. Doina Ostafe a adus în discuţie şi lipsa de reprezentare a bibliotecarilor din învăţământ în CNB, în timp ce bibliotecile publice sunt foarte prezente şi vehemente la acest nivel. O altă problemă ridicată de Doina Ostafe a fost a amenzilor care ar trebui să se aplice pentru întârzierile la împrumut. Gilda Drăgănescu intervine şi spune că Biroul Senat nu acceptă aceste penalizări.

Maria Drăghici a acuzat faptul că Ministerul Educaţiei şi Cercetării nu mai e interesat de biblioteci. Nu mai există nici măcar o direcţie a bibliotecilor.

Lăcrămioara Blascioc a prezentat situaţia cotizaţiilor membrilor persoane fizice şi membrilor instituţii. Sunt citite filialele care sunt cu plata la zi apoi se atenţionează asupra faptului că Harghita şi Covasna nu au plătit pe 2005, Dâmboviţa nu a mai plătit de mult iar Caraş Severin e o filială pierdută.

Adriana Szekely a întreabat în ce stadiu al editării se găseşte cartea Angelei Iuliana Marcu. Robert Coravu a informat că acum se face ultima corectură. Adriana Szekely a facut cunoscută cererea Vioricăi Genţiana Onişoru, bibliotecară la Casa Corpului Didactic Alba, de a se acorda un premiu din partea ABIR, în publicaţii, la secţiunea informare-documentare din cadrul festivalului Internaţional Lucian Blaga . Cererea a fost aprobată de membrii Consiliului. Apoi Adriana Szekely a anunţat programarea la Cluj în zilele de 14-15 iunie a unor întâlniri ale secţiunilor ABIR. Tot ea a solicitat să nu se mai întârzie cu depunerea dosarelor pentru premiile ABIR, să existe un termen exact astfel încât evaluarea să nu mai fie făcută sub presiunea timpului. De asemenea, Adriana Szekely a cerut o rediscutare a criteriilor de premiere.

Preşedintele Mircea Regneală a răspuns că împreună cu secretarul general Robert Coravu vor analiza propunerile pentru criteriile de premiere. El a cerut să se impună principiul potrivit căruia membrii Comisiei de evaluare a dosarelor să fie din biblioteci diferite de a candidaţilor. Preşedinte Mircea Regneală a mai spus că în urma participării secretarului general Robert Coravu la cea de-a doua Conferinţă Naţională a ANBPR din 2005 de la Buşteni, există un consens între asociaţiile de bibliotecari din învăţământ şi din bibliotecile publice referitor la reunirea într-o singură mare asociaţie a bibliotecarilor din România. Noua asociaţie ar putea avea un preşedinte general şi cinci secţiuni distincte, fiecare cu câte un vicepreşedinte.

Prof. univ. Dr. Vasile D. Ţâra a prezentat pregătirile pentru viitoarea conferinţă ABIR care se va ţine la Timişoara. Au fost propuse două teme : « Starea bibliotecilor din România » şi
«Biblioteca în secolul XXI, tradiţie şi inovaţie». În urma discuţiilor s-a stabilit ca tema conferinţei ABIR din 2006 să fie Starea bibliotecilor din învăţământ în pragul integrării europene. Perioada de desfăşurare a Conferinţei va fi 20-22 septembrie. Prof. univ. Dr. Vasile D. Ţâra propune, de asemenea, să fie realizat un document programatic al Conferinţei care să fie o bază de discuţii, angajându-se să realizeze acest document plecând de la textul pe care l-a scris deja şi care se găseşte pe site-ul Ministerului Educaţiei şi Cercetării (a se vedea şi textul Vioricăi Genţiana Onişoru referitor la starea bibliotecilor din învăţământul preuniversitar de pe acelaşi site).

Robert Coravu a subliniat că este foarte importantă realizarea unui document programatic deoarece, uneori, a existat tendinţa îndepărtării în cadrul desfăşurării conferinţei de la tema propusă.

A consemnat,
Secretar executiv al ABIR,
Marin PruteanuEtichete:

eXTReMe Tracker